Tin nổi bật
Tin nổi bật
Tập làm thơ
TỊNH TÂMChữ tâm nằm ở tấm lòngĐối nhân xử thế, chỉ mong thuận hòa.Sống đừng gian xảo điêu ngoaLừa trên gạt dưới, hóa ra tam đồ.Tam đồ khổ lắm người ơiSúc sanh ngạ quỷ biết đời nào ra.Sống cho ngay thẳng thật thàDù là thua thiệt, vậy mà bình yên.Nhân quả rồi sẽ hiện tiềnCho đi không mất, phước đền về sau."Thanh Vị sưu tầm"
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 2